Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 r., poz. 1047) oraz § 12 ust. 3 załącznika do Zarządzenia Nr OR.0152-45/2010 Burmistrza Białej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Białej zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników majątku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego w Urzędzie Miejskim w Białej:
1) Zespół Nr 1 w składzie:
a) Dorota Solińska

b) Danuta Bar

c) Edyta Marzotko
- środki pieniężne i druki ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Miejskiego w Białej.2) Zespół spisowy Nr 2 w składzie:
a) Ewelina Sobota

b) Norbert Ofiera

c) Henryk Adamik
- materiały, inwestycje nie zakończone, zakupy inwestycyjne.§ 2. Do obowiązków zespołu spisowego należy:
1) przeprowadzenie spisu z natury na dzień 31 grudnia każdego roku,
2) organizowanie swej pracy tak aby normalna działalność inwentaryzowanej komórki organizowanej nie doznała zakłóceń,
3) terminowe przekazanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych z inwentaryzacji oraz wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowości.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr OR.120.12.2013 Burmistrza Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników majątku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego w Urzędzie Miejskim w Białej zmienionego zarządzeniem nr OR.120.382013 z dnia 19.09.2013 r. oraz Zarządzeniem Nr OR.120.60.2013 z dnia 30.12.2013 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników majątku obrotowego na ost.pdf (93,13KB)