Przejdź do treści strony WCAG

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)

Zaproszenie do składania ofert PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
 
Formularz ofertowy DOCXFORMULARZ OFERTY.docx
 
Wzór umowy PDFUmowa.pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFRemont cząstkowy - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf