Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz Rozdziale 14 Zarządzenia Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej zmienionego Zarządzeniem Nr OR.1120.23.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. W Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej wprowadzonej Zarządzeniem Nr OR.120.11.2012 Burmistrza Białej z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej, zmienionym zarządzeniem Nr OR.120.32.2012 z dnia 07.05.2012 r., zarządzeniem Nr OR.120.10.2013 z dnia 22.02.2013 r., zarządzeniem Nr OR.120.16.2013 z dnia 08.03.2013 r., zarządzeniem Nr OR.12020.2013 z dnia 23.05.2013 r., zarządzeniem nr OR.120.22.2013 z dnia 03.06.2013 r., zarządzeniem Nr Or.120.35.2013 z dnia 02.08.2013 r., zarządzeniem Nr OR.120.63.2013 z dnia 30.12.2013 r. zarządzeniem Nr OR.120.36.2014 z dnia 30.12.2014 r. oraz zarządzenie Nr OR.120.7.2016 z dnia 12.02.2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do Instrukcji otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 2 do Instrukcji otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Białej, Skarbnikowi Gminy Biała, Sekretarzowi Gminy Biała, kierownikom referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miejskiego w Białej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf (261,38KB)