Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz §11 ust. 11 załącznika do Zarządzenia Nr OR.120.11.2012 Burmistrza Białej z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów w Urzędzie Miejskim w Białej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr OR.120.33.2015 Burmistrza Białej z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf (194,98KB)