Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Uchwały VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27  kwietnia 2007 r.
Lp.

Nr projektu
uchwały

W sprawie:
 72. VI/72/07

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2006r.

PDF72
 73. VI/73/07

przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2007-2008

PDF73
 74. VI/74/07

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

PDF74
 75. VI/75/07

dopłaty do ceny ścieków i opłaty abonamentowej na terenie gminy Biała.

PDF75
 76. VI/76/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 r
PDF76
 77. VI/77/07 utworzenia jednostki budżetowej – Zarząd Budynków Komunalnych w Białej – oraz nadania jej statutu
PDF77
78. VI/78/07

upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skarg wniesionych na działalność Burmistrza Białej                                                                                                                      PDF78
informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 2007-05-27