Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.

Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.

Lp.

Nr projektu
uchwały

W sprawie:
 79. V/79/07 zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 r PDF79
 80. V/80/07 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedyPDF80
 81. V/81/07

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

PDF81
 82. V/82/07 skargi Wojewody OpolskiegoPDF82
 83. V/83/07
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy BiałaPDF83
 84. V/84/07
rozpatrzenia skarg  wniesionych na działalność Burmistrza Białej  PDF84
 85. V/85/07 zarządzenia przeprowadzenia wyborów  uzupełniających  członka Rady Sołeckiej  sołectwa Gostomia  PDF85
 86. V/86/07
wyrażenia zgody na  sprzedaż  w drodze bezprzetargowej  nieruchomości położonej  w PogórzuPDF86
 87. V/87/07

wyznaczenia do zbycia  w  drodze  przetargu działki gruntu  położonej

w Mokrej  oznaczonej  jako działka 549/123 m.1

PDF87
 88. V/88/07 wyznaczenia do zbycia  w  drodze  przetargu działki gruntu  położonej w Ligocie Bialskiej  oznaczonej  jako działka 111 m.2PDF88
 89. V/89/07 wyznaczenia do zbycia  w  drodze  przetargu działki  budowlanej położonej  w Mokrej  oznaczonej  jako działka 550/123 m.1 PDF89
 90. V/90/07

wyznaczenia do zbycia  w  drodze  przetargu działki gruntu  położonej

w Białej  oznaczonej  jako działka 1240/2 m.19

PDF90
 91. V/91/07 sprzedaży w drodze przetargu zamieszkałego lokalu mieszkalnego położonego  w  BiałejPDF91


informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 2007-06-07