Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.

Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.


Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
92, VIII/92/07 nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pogórzu PDF92
 93. VIII/93/07
rodzajów świadczeń z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania  
PDF93
 94. VIII/94/07
finansowania wydatków związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała  PDF94
 95. VIII/95/07

udzielenia pomocy finansowej gminie Otmuchów w usuwaniu skutków nawałnicy deszczu i gradu z 26 maja 2007 r   PDF95

 96. VIII/96/07
zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 r PDF96
 97. VIII/97/07
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała PDF97
 98. VIII/98/07

zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej sołectwa Gostomia                                 PDF98

 99. VIII/99/07
powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników PDF99
 100. VIII/100/07
przystąpienia sołectwa Ligota Bialska do programu
„Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”.
PDF100
 101. VIII/101/07
przystąpienia sołectwa Śmicz do programu
„Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”.
PDF101
 102. VIII/102/07
o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDF102
 103. VIII/103/07
zaciągnięcia kredytu długoterminowego                         PDF103
 104. VIII/104/07
o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDF104
 105. VIII/105/07  zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDF105
 106. VIII/106/07 zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie na finansowanie zadania „Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego                                               PDF106


informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 06.07.2007