Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
107.
IX/107/07
przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r PDF107
 108. IX/108/07 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 r PDF108
 109. IX/109/07 określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  PDF109
 110. IX/110/07 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDF110
 111. IX/111/07 zmiany Statutu Gminy BiałaPDF111
 112. IX/112/07
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała PDF112
 113. IX/113/07
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, położonych w Białej przy ul. Rynek 1-9, oraz Łączniku przy ulicy Robotniczej 1,2,3,4,5,10 będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku PDF113
 114. IX/114/07 wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działce 971 karta mapy 17 położonej w Białej będącej własnością Gminy Biała PDF114
 115. IX/115/07
wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 971 m.17  PDF115
 116. IX/116/07
wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1641 m. 26 PDF116
117. IX/117/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1639 m. 26 PDF117
118. IX/118/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1227 m.19 PDF118
119. IX/119/07

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pogórzu PDF119

120. IX/120/07

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Krobuszu PDF120

121. IX/121/07

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mokrej  PDF121

122.

IX/122/07

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mokrej  PDF122
informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 2007-09-05