Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.

Uchwały z XII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.

Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
139.
XII/139/07
ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2008 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości PDF139
 140. XII/140/07 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 roku PDF140
 141. XII/141/07

ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku                     PDF141

 142. XII/142/07
ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku
PDF142
 143. XII/143/07 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 PDFzałacznik do 143
 144. XII/144/07
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Biała PDF144
 145. XII/145/07
powiadomienia Sekretarza Gminy Biała o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego PDF145
 146. XII/146/07

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku” PDF146

 147. XII/147/07
pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
PDF147
 148. XII/148/07
nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej  PDF148
149. XII/149/07 uchylenia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała PDF149Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2008-01-08