Przejdź do treści strony WCAG

„Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Cz.I PDFSIWZ.pdf
 
Cz.II Wzór umowy ODTCzęść II Wzór Umowy.odt
 
Cz.III Opis przedmiotu zamówienia PDFCzęść III OPZ.pdf
 
Formularz ofertowy ODTzał. nr 1 do SIWZ.odt
 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ODTZał. nr 2 do SIWZ.odt
 
Informacja dotycząca grupy kapitałowej ODTzał. nr 3 do SIWZ.odt
 
Wykaz wykonanych usług ODTzał. nr 4 do SIWZ.odt
 
Wymagania dotyczące prezentacji ODTzał. nr 5 do SIWZ.odt
 
   
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzaw. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf