Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.490.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej. § 3. Traci moc Zarządzenie NR OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i kryteriów oceny koron dożynkowych. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.490.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r..pdf