Przejdź do treści strony WCAG

„Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych”

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy ODTzał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.odt
ODSZał. nr 1 do formularza ofertowego.ods
 
Oświadczenia wykonawcy z art. 25a ust 1 ODTzał. nr 2 i 3 do SIWZ oświadczenia wykonawców.odt
 
Wykaz tras i liczby przewożonych dzieci PDFzał. nr 8 do SIWZ ZSP Biała.pdf
PDFzał. nr 8 do SIWZ ZSP Łącznik.pdf
 
Projekt umowy ODTzał. nr 7 do SIWZ projekt umowy.odt
 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) ODTzał. nr 10 do SIWZ zobowiązanie.odt
 
Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (składane po otwarciu ofert, w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z art. 86 ust.5) ODTzał. nr 9 do SIWZ informacja - grupa kapitałowa.odt
 
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego
Wykaz usług ODTZał. nr 4 do SIWZ - wykaz zamówień zrealizowanych.odt
 
Wykaz osób ODTZał. nr 5 do SIWZ - wykaz osob.odt
 
Wykaz pojazdów ODTZał. nr 6 do SIWZ - wykaz pojazdów.odt
 

 

Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert przewozy uczniów.pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiad. o wyb. najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFogłoszenie o udzieleniu zam..pdf