Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.504.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 36a ust. 2 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm. 2) ) ) zarządzam , co następuje:

§ 1. Powierzam Panu mgr Lesławowi Czerniakowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej na okres 5 lat szkolnych, to jest od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.504.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej.pdf