Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje z muzyką 2017"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: ,,Wakacje z muzyką 2017” przez Bialską Orkiestrę Dęta w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35, na podstawie oferty złożonej dnia 03.07.2017 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dnia 04.07.2017 r. zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.biala.gmina.pl), na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej oraz na stronie internetowej (www.biala.gmina.pl) treść złożonej oferty w formacie pdf.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lipca 2017 r., do godz. 15.30 w następujący sposób:
– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białej (sekretariat, pok. nr 13, I piętro);

– drogą elektroniczną na adres e-mail: rolnictwo@biala.gmina.pl,

– listownie na adres – Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała (decyduje data wpływu do urzędu).

W załączeniu oferta Wnioskodawcy.

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (928,36KB)