Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 5 lipca 2017 r

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 5 lipca 2017 roku do 26 lipca 2017 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  • działki gruntu 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położonej w Wilkowie objętej KW OP1P/00005071/9

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 5 lipca 2017 roku do 26 lipca 2017 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

  • część działki nr 906/1 o pow. 0,0280 ha położonej w Białej oraz część działki 222/4 o pow. 0,200 ha położonej w Wilkowie

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 5 lipca 2017 roku do 26 lipca 2017 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  • działki gruntu 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położonej w Radostyni objętej KW OP1P/00029717/4

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 5 lipca 2017 roku do 26 lipca 2017 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania

  • działki gruntu 318/47 km.2 o pow. 0,0655 ha położonej w Radostyni objętej KW OP1P/00011200/8

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 5 lipca 2017 roku do 26 lipca 2017 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  • lokalu użytkowego nr 2U położonego w Białej ul. Prudnicka 4 wraz z udziałem 1031/10000 części w działce 1093 m. 18 o pow. 0,0343 ha objętej KW OP1P/00029548/8

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 5 lipca 2017 roku do 26 lipca 2017 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  • nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31, oznaczonej jako działka 444 km.8 o pow. 0,0510 ha objętej KW OP1P/00058461/6

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko