Przejdź do treści strony WCAG

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
150.
XIII/150/07
 151. XIII/151/07
uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała w roku 2008 PDF151
 152. XIII/152/07
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2008 rok  PDF152z
 153. XII/153/07
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomaniii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała na 2007 r. PDF153z
 154. XIII/154/07
 155. XIII/155/07
 156. XIII/156/07
uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2008r. PDF156Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2007-12-19
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)