Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 lipca 2017 r

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 19 lipca do 9 sierpnia 2017 wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  • nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie 61 oznaczonej jako działka 603 o pow. 0,0500 ha i objętej KW OP1P/00024326/1

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

 

Burmistrz Białej
Edward Plicko