Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.520.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) - zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udostępniania zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi z dniem wydania z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.520.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała.pdf