Przejdź do treści strony WCAG

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
158.
XIV/158/08
zasad korzystania ze stołówek szkolnych  zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki PDF158
159. XIV/159/08 najniższego wynagrodzenia zasadniczego  w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała PDF159
 160. XIV/160/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Biała w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF160
 161. XIV/161/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Browiniec Polski w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF161
 162. XIV/162/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF162
 163. XIV/163/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Chrzelice w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF163
164. XIV/164/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czartowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF164
165. XIV/165/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dębina w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF165
166. XIV/166/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gostomia w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF166
167. XIV/167/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Górka Prudnicka w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF167
168. XIV/168/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grabina w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF168
169. XIV/169/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Józefów w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF169
170. XIV/170/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kolnowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF169
171. XIV/171/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krobusz w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF171
172. XIV/172/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Bialska w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF172
173. XIV/173/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łącznik w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF173
174. XIV/174/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Miłowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF174
175. XIV/175/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Mokra w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF175
176. XIV/176/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Nowa Wieś Prudnicka w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF175
177. XIV/177/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ogiernicze w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF177
178. XIV/178/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Olbrachcice w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF178
179. XIV/179/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Otoki w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF179
180. XIV/180/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Pogórze w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF180
181. XIV/181/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Prężyna w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF181
182. XIV/182/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Radostynia w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF181
183. XIV/183/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rostkowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF183
184. XIV/184/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Solec w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF184
185. XIV/185/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Śmicz w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDF185
186. XIV/186/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wasiłowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDFProjekt uchwały Nr XIV-186-08.pdf
187. XIV/187/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wilków w języku niemieckiej mniejszości narodowej PDFProjekt uchwały Nr XIV-187-08.pdf
188. XIV/188/08 złożenia wniosku o wpisanie Gminy Biała do Rejestru gmin na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości PDF188
189. XIV/189/08  
190. XIV/190/08 uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała PDF190
191. XIV/191/08 przystąpienia do  sporządzenia zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik PDFProjekt uchwały Nr XIV-191-08.pdf
192. XIV/192/08 przystąpienia sołectwa Kolnowice do programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”. PDFProjekt uchwały Nr XIV-192-08.pdf
193. XIV/193/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015 PDFProjekt uchwały Nr XIV-193-08.pdf
194. XIV/194/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015 PDFProjekt uchwały Nr XIV-194-08.pdf
195. XIV/195/08 zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2008 _zalacznik3833_Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2008-02-19