Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 sierpnia 2017 r

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 23 sierpnia do 13 września 2017 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

  • nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczonej jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha i objętej KW OP1P/00060902/7

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko