Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.

Wykaz Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.

Lp. Nr Zarządzenia/
z dnia
 
w sprawie: pliki do pobrania
1.
OR.0152-1-2008
 
 
02.01.2008
określenia stawki za jeden kilometr przebiegu należytego pracownikowi w celu rozliczania zwrotów kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz określenia zwrotu kosztów dojazdu
PDFZARZĄDZENIE NR OR.0152-1-08.pdf
2.

  OR.0152-2-2008 02.01.2008  

wprowadzenia aneksu do Zarządzenia nr OR.0152-22/06 z dnia 28 grudnia 2006r.  PDF2
3.

 OR.0152-3-2008 02.01.2008

 wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr OR.0152-13/06 z dnia 30 października 2006 r.  PDF3
4.

 OR.0152-4-2008 21.01.2008

wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej  PDF4
5.  
OR.0152-5-2008
 
 21.01.2008
ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2008r  PDF05
6.  
OR.0152-6-2008
 
 
21.01.2008
wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania  PDFZarządzenie Nr OR.0152-06-08.pdf
7.  
OR.0152-7-2008
 
 
21.01.2008
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Miejskim w Białej  PDFZarządzenie Nr OR.0152-07-08.pdf
8.
OR.0152-8-2008
 
 
23.01.2008

wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, stosowanym w Urzędzie Miejskim   w Białej 

 PDF1
9.

OR.0152-9-2008

wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat czynszowych oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów

PDFZarządzenie NR OR 0152-9-08.pdf 
10.

OR.0152-10-2008

17.03.2008

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kasjera  w Urzędzie Miejskim w Białej

 PDFZarządzenie Nr OR.0152-10-08.pdf
11.

OR.0152-11-2008

19.03.2008

ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Białej

 PDFZarządzenie Nr OR.0152-11-08.pdf
12.

OR.0152-12-2008

25.04.2008

ustalenia zasad wykorzystania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białej dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 3 maja 2008 roku

 PDFZarządzenie Nr OR.0152-12-08.pdf
13.

OR.0152-13-2008

25.04.2008

w sprawie określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego bhp pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białej.  PDFZarządzenie Nr OR.0152-13-08.pdf
14.

OR.0152-14-2008

30.04.2008

o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej

PDFZarządzenie Nr OR.0152-14-08.pdf
15.

OR.0152-15-2008

09.06.2008

wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Nr 0152-1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r PDFZarządzenie Nr OR.0152-15-08.pdf
16

 OR.0152-16-2008

09.06.2008

sporządzania skonsolidowanego bilansu   PDFZarządzenei Nr OR.0152-16-08.pdf
17.

OR.0152-17-2008

30.06.2008

wprowadzenia w życie zakładowego planu kont PDFZarządzenei Nr OR.0152-17-08.pdf
18.

OR.0152-18-2008

02.07.2008

Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miejskiego w Białej

_PDFZARZĄDZENIE NR OR.0152-18-08.pdf

PDFZalacznik Nr 1 do zarządzenia NR OR.0152-18-05.pdf

PDFZalacznik Nr 2 do zarządzenia NR OR.0152-18-05.pdf

19.

OR.0152-19-2008

17.09.2008

przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie NR 0152-19-08.pdf
20.

OR.0152-20-2008

18.09.2008

określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych PDFZarządzenie Nr OR.0152-20-08.pdf
21.

OR.0152-21-2008

18.09.2008

określenia w Urzędzie Miejskim w Białej wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową PDFZarządzenie Nr OR.0152-21-08.pdf
22.

 

OR.0152-22-2008

15.10.2008

 

wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, stosowanym w Urzędzie Miejskim   w Białej  PDFZarządzenie NR 0152-22-08.pdf
23.  

OR.0152-23-2008

24.10.2008

ustalenia zasad wykorzystania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białej dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 1 listopada 2008 roku.   PDFZarządzenie NR 0152-23-08.pdf
24.

 

OR.0152-24-2008

31.10.2008

ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych  w Urzędzie Miejskim w Białej

PDFZarządzenie NR 0152-24-08.pdf

25.

 

OR.0152-25-2008

31.10.2008

ustalenia i wdrożenia Instrukcji  zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej

PDFZarządzenie NR 0152-25-08.pdf

26.  OR.0152-26-2008

31.10.2008

powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na : zadania realizowane w 2009r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania - w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
 PDFZarządzenie NR 0152-26-08.pdf
27.  OR.0152-27-2008

10.12.2008

 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białej

 PDFZarządzenie NR 0152-27-08.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia NR 0152-27-08.pdf

28.  OR.0152-28-2008

10.12.2008

powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Białej   PDFZarządzenie NR 0152-28-08.pdf
29.

OR.0152-29-2008 12.12.2008

 wyrażenia zgody na przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie dokumentów
„zastrzeżonych” w kancelarii tajnej Urzędu Miejskiego w Białej.
 PDFZarządzenie NR 0152-29-08.pdf
30.

 OR.0152-30-2008

15.12.2008

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej  PDFZarządzenie NR 0152-30-08.pdf
31.

OR.0152-31-2008

15.12.2008

wprowadzenia zmian w  Regulaminie przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białej PDFZarządzenie NR 0152-31-08.pdf


                                                           

informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 16.01.2008 r.