Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.

Wykaz Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r. 

Lp. Nr Zarządzenia w sprawie: pliki do pobrania
1. OR.0152-18/2006 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Białej
 
PDFZarządzenie Nr Or-0152-18-06.pdf
2. OR.0152-19/2006 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na : zadania realizowane w 2007r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania  - w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” PDFZarządzenie Nr OR-152-19-2006.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do OR-152-19-2006.pdf
3. OR.0152-19a/2006 w sprawie powołania  składu osobowego zespołu spisowego do zniszczenia zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr Or-0152-19a-06.pdf
4. OR.0152-20/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego w Białej PDFZarządzenie Nr Or-0152-20-06.pdf
5.   OR.0152-21/2006  wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych stanowiących integralną część ewidencji księgowej urzędu gminy  PDFZarządzenie NR OR 0152-21-06.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia NR OR 0152-22-06.pdf

 
6.  OR.0152-22/2006  ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej.

PDFZarządzenie NR OR 0152-22-06.pdf

PDFRozddział I do zarządzenia NR OR 0152-22-06.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do rozdz.I.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Rozdziału I.pdf

PDFROZDZIAŁ II kontrola wewnetrza.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do rozdz.II.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Rozdziału II.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do rozdz.II.pdf

PDFZałącznik nr 4 do rozdz.II.pdf 

PDFROZDZIAŁ III Inwentaryzacja-instrukcja.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Inwentaryzacji.pdf

PDFZałącznik nr 2 - inwentaryzacja.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Inwentaryzacji.pdf

PDFZałącznik nr 4 do inwentaryzacji.pdf

PDFZałącznik nr 5 do Inwentaryzacji.pdf

PDFZałącznik nr 6 do inwentaryzacji.pdf

7. OR.0152-23/2006  ustalania zasad ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych PDFZarządzenie NR OR 0152-23-06.pdf 
8. OR.0152-24/2006 przeprowadzenia kontroli gospodarowania środkami pieniężnymi oraz kontroli administracyjnej wydatków w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych Gminy Biała.  PDFZarządzenie NR OR 0152-24-06.pdf
9. OR.0152-25/2006 określenia osób, które mogą doręczać pisma w sprawie podatków PDFZarządzenie NR OR 0152-25-06.pdf
 

informację wytworzył(a): Sławomir Szmulik
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 21.03.2007r.