Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.545.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211, 222 ust. 4 i art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 85.000,00 zł 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 85.000,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 38.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 38.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.000,00 zł, w tym:
b) rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 47.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 47.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 47.000,00 zł, w tym:
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 85.000,00 zł 1) Dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 85.000,00 zł
a) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 85.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 85.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 85.000,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianom. § 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.545.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok.pdf