Przejdź do treści strony WCAG

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ,,Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji pub."


 
 

Ogłoszenie o zamówieniu PDFogłoszenie o zam. - szkolenie.pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDFSIWZ Szkolenie.pdf

SIWZ i załączniki do SIWZ ( edytowalne ) :

Formularz oferty - zał. nr 1

Ośw.wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia- zał. nr 2

Ośw. wykonawcy dotyczące warunków udziału w postęp. - zał. nr 3

Ośw. dotyczące grupy kapitałowej - zał. nr 4

Wykaz dostaw - zał. nr 5

Wykaz osób - zał. nr 6

Wykaz narzędzi -  zał. nr 7

Wzór umowy - zał.nr 8

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9

DOCXBiała - SIWZ na szkolenie ostateczna.docx
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDFzaw. o unieważ. postęp..pdf
PDFzaw. o unieważ. postępowania.pdf
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

( unieważnieniu postępowania )

PDFogłoszenie o udz. zam. ( unieważnienie postępowania ).pdf