Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 października 2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 31 października 2017 r. / wtorek/ o godz.1300

w Urzędzie Miejskim w Białej na małej sali

odbędzie się planowane posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  4. Zapoznanie się i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej.

  5. Kontrola prawidłowości wykorzystania zapisów kodeksu pracy w kwestii czasu wolnego na stanowiskach kierowniczych.

  6. Zapoznanie się z protokołem i zaleceniami z kompleksowej kontroli RIO za 2016 r.

  7. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

Zaproszeni na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 31.10.2017:

- osoby wyznaczone przez Burmistrza Białej do opracowania i referowania tematów oraz udzielania wyjaśnień w imieniu organu wykonawczego

- zainteresowani Radni

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Maria Moszczeńska