Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) informuję, że:


  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r. kształtuje się następującoWyszczególnienie


Plan po zmianach


Wykonanie


A. DOCHODY

24.789.360

7.629.551,21

B. WYDATKI

25.833.039

5.112.990,27

B1. Wydatki bieżące

22.295.039

4.916.868,72

B2. Wydatki majątkowe

3.538.000

196.121,55

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 1.043.679

2.516.560,94

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

1.043.679

448.221,83

D1. Przychody

2.278.781

1.031.816,75

D11. Kredyty i pożyczki

1.797.781

176.686,91

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

481.000

855.129,84

D2. Rozchody

1.235.102

583.594,92

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

1.235.102

583.594,92

 
Biała, dnia 25.04.2007 r.
Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2008-04-25