Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008

INFORMACJA


Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) informuję, że:

1.Wykonanie budżetu Gminy Biała za 2008 r. kształtuje się następująco:
 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
A.   DOCHODY 26.770.913,72 26.626.847,62
B.   WYDATKI 27.187.722,72 25.600.652,49

B1. Wydatki bieżące

24.697.964,72 23.205.920,63

B2. Wydatki majątkowe

2.489.758,00 2.394.731,86
C.   NADWYŻKA/DEFICYT  ( A – B ) - 416.809,00 1.026.195,13
D.   FINANSOWANIE ( D1 – D2 ) 416.809,00 416.808,42

D1. Przychody

2.001.911,00 2.001.911,08

D11. Kredyty i pożyczki

1.146.781,00 1.146.781,24

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

855.130,00 855.129,84
D2. Rozchody 1.585.102,00 1.585.102,66

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

1.585.102,00 1.585.102,66


2. Na dzień 31.12.2008 r. gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art.11 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

3. Kwoty dotacji:

  • otrzymanych w 2008 r. z budżetu Wojewody – 3.379.798,66 zł.
  • otrzymanych w 2008 r. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 174.747,08 zł.
  • udzielonych w 2008 r. dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 24.331,14 zł.


4. W 2008 r. Gmina Biała nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej kwoty 500 zł.  oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2008 r.

  

UMORZENIA
Lp. Nazwisko i imię Kwota Przyczyna umorzenia
1. Zespół Opieki Zdrowotnej 10.404,00 Trudna sytuacja finansowa
2. GS „Samopomoc Chłopska” 2.858,00 Trudna sytuacja finansowa
3. AB „Inwest” Sp z o.o. 4.279,00 Trudna sytuacja finansowa
4. Krupa Maria 692,00 Trudna sytuacja finansowa
5. H. Kędzierska  i A. Pohl 2.757,00 Trudna sytuacja finansowa Trudna sytuacja finansowa
6. Tyralla Adrian 1.729,00 Trudna sytuacja finansowa
7. Aksmam Bernard 688,00 Trudna sytuacja finansowa
8. Nawrocki Marek 1.028,50 Trudna sytuacja finansowa
9. Bota Konrad 528,00 Zdarzenie losowe, pożar
10 Smiatek Jan 670,00 Zdarzenie losowe w gospodarstwie

 

UDZIELONA POMOC PUBLICZNA
1. Kiersztajn Lidia Zdarzenie losowe w gospodarstwie
2. Wróblewska Elżbieta Zdarzenie losowe w gospodarstwie
3. Przyklenk Joachim Zdarzenie losowe w gospodarstwie

 

Ulgi inwestycyjne Ulgi wojskowe
Lp. Nazwisko i imię Lp. Nazwisko i imię
1. Hamerla Krystian 1. Polak Gerard
2. Strzoda Jan    
3. Niedźwiedź Konrad i Alfred    
4. Grelich Leon    
5. Wollny Reinhard    
6. Czerwińska Bernadeta    

 

Odroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku na raty Zwolnienia i ulgi z tyt. zakupu   gruntów
Lp. Nazwisko i imię  Lp. Nazwisko i imię
1. Meja  Olaf  1. Suchy Rajmund
2. Goliński Karol  2. Płachta Alfred
3. Hortsch Alojzy  3. Sokol Bernard
4. Alter Roman  4. Meja Waldemar
5. Luszczyk Józef  5. Kollek Rajmund
6. Toschke Rafał  6. Deszczka Damian
7. Czech Herbert  7. Scholz Damian
8. Smiatek Jan  8. Bogon Alojzy
9. Wójcik Zofia  9. Wycisk Justyna
10. Suchy Mariusz  10. Hoppe Rajnard
11. Cziomer Ernest i Monika  11. Ernst Józef
12. Chrząszcz Konrad  12.  Pater Wojciech
13. Augustyn Ryszard  13.  Meja Adrian
14. Wistuba Ryszard  14.  Witor Rudolf
15. Mazur Kornelia  15.  Wilpert- Kycia Elżbieta
16. Hupka Józef  16.  Plicko Ryszard
17. Cabała Łukasz  17.  Batel Bernard
18. Bąk Zbigniew  18.  Rogowski Piotr i Dorota
19. Bąk Karol  19.  Okon Kordian
20.
Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu „AGROPLON” Sp. z o. o.
 20.  Krupa Wilhelm
21. Zespół Opieki Zdrowotnej  21.  Hoppe Eryk
     22.  Styra Józef
     23.  Trenczek Norbert
     24.  Girtler Krzysztof
     25.  Jodłowski Kazimierz
     26.  Plitzko Alojzy
     27.  Czaja Adrian
     28.  Ciesielski Henryk
     29.  Domaszewski Marek
     30.  Dierszke Roland
     31.  Sobota Andrzej
     32.  Gros Ryszard
     33.  Gros Józef
     34.  Kołęk Adrian
     35.  Famulla Klaudia
     36.  Czaja Robert

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2009-05-29