Przejdź do treści strony WCAG

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu - art. spożywcze.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ - żywność Biała i Łącznik.pdf
 

Formularz oferty

Zał. nr 1.1 do SIWZ

Zał. nr 1.2 do SIWZ

ODTzał. nr 1 do SIWZ.odt
XLSZał.nr.1.1 kosztorys-wyroby garmażeryjne Biała.xls
XLSZał.nr.1.2-kosztorys do SWIZ ZSP Łacznik.xls
 
Ośw. Wykonawców ODTzał. nr 2 i 3 do SIWZ.odt
 
Projekt umowy DOCprzykładowa umowa.doc
 
Ośw. Wykonawców dot. grupy kapitałowej (składane w terminie 3 dni od przekazania informacji z sesji otwarcia ofert ) ODTgrupa kapitałowa.odt
 
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
PDFZaw. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf