Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.609.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 o zmianie zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art.9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r. , poz. 1189, zm. poz. 60) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Burmistrza Białej z dnia 20 listopada 2017 r. Nr OR.0050.598.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Piotr Dańkowski - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu ". § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Białej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.609.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 o zmianie zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf