Przejdź do treści strony WCAG

Budżet 2011

Lp. Nazwa dokumentu Do pobrania
1. Projekt uchwały budżetowej więcej>>
2. Uchwała budżetowa więcej>>
3. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2025 Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załacznik nr 3
Załącznik nr 4
Objaśnienia
4. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2011 roku więcej>>
5. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała więcej>>
6. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Biała więcej>>
7. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2011 roku więcej>>
8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2011 roku więcej>>
9. Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu  finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.91.2011

Informacja za I pólrocze

Tabela-nr-1-Informacja-z-wykonania-budzetu-gminy

Wykonanie planu do MGOK

Załącznik nr 1 przychody rozchody

Załącznik nr 2 - dochody

Załącznik nr 3 nadpłaty i zaległości

Załącznik nr 4 wydatki

Załącznik nr 5 inwestycje

Załącznik nr 6 - fundusz sołecki

Załącznik nr 7 - przedsięwzięcia

10. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2011 roku więcej>>
11. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2011 rok więcej>>
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2011 rok

DOCXZARZĄDZENIE NR OR.0050.221.docx

PDFI. Sprawozdanie.pdf

PDFII. Tabela-nr-1.pdf

PDFIII. Tabela-nr-2.pdf

PDFIV.Zał.Nr-1.pdf

PDFV.Zał.Nr-2.pdf

PDFVI.Zał. Nr-3.pdf

PDFVII. Zał. nr4.pdf

PDFVIII. Zał. nr 5.pdf

PDFIX.Zał. nr 6.pdf

PDFX.Zał.7 -.pdf

PDFXII. Informacja o stanie mienia komunalnego.pdf

PDFXI.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOK.pdf 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2012-05-29