Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.611.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-12-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia zawodów II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Biała

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875.) i zasad organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia zawodów II stopnia (eliminacje gminne) w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Biała powołuję Gminne Komisje Konkursowe i ustalam ich skład osobowy, jak następuje : 1) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu języka niemieckiego – dla uczniów szkół podstawowych: a) Lesław Czerniak - przewodniczący komisji;

b) Herbert Teichmann - członek komisji;

c) Dorota Haberecht - członek komisji;

d) Magdalena Kania - członek komisji.


2) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu języka angielskiego – dla uczniów szkół podstawowych: a) Lesław Czerniak - przewodniczący komisji;

b) Dorota Smolska - członek komisji;

c) Krzysztof Szymanek - członek komisji.


3) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu matematycznego – dla uczniów szkół podstawowych: a) Lesław Czerniak - przewodniczący komisji;

b) Karina Kusber - członek komisji;

c) Joanna Zelasko - członek komisji;

d) Agnieszka Wester - Okół - członek komisji.


4) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu polonistycznego – dla uczniów szkół podstawowych: a) Lesław Czerniak - przewodniczący komisji;

b) Małgorzata Tromsa - członek komisji;

c) Anna Kacprowicz - członek komisji;

d) Monika Kęsek - członek komisji.


5) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu historycznego – dla uczniów szkół podstawowych: a) Lesław Czerniak - przewodniczący komisji;

b) Aneta Graba - członek komisji;

c) Beata Jaskula - członek komisji.


§ 2. W celu przeprowadzenia zawodów II stopnia (eliminacje gminne) w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych w gminie Biała powołuję Gminne Komisje Konkursowe i ustalam ich skład osobowy, jak następuje : 1) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu języka angielskiego – dla uczniów szkół gimnazjalnych: a) Wojciech Szukalski - przewodniczący komisji;

b) Barbara Janocha - Król - członek komisji;

c) Jolanta Giza - członek komisji;

d) Angelika Cejmer-Tyrała - członek komisji.


2) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu języka niemieckiego – dla uczniów szkół gimnazjalnych: a) Wojciech Szukalski - przewodniczący komisji;

b) Anna Czyszczonik - członek komisji;

c) Natalia Jurek - członek komisji;

d) Dorota Haberecht - członek komisji.


3) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu historycznego – dla uczniów szkół gimnazjalnych: a) Wojciech Szukalski - przewodniczący komisji;

b) Bożena Jarosz - członek komisji;

c) Joanna Kubatek - członek komisji;

d) Beata Jaskula - członek komisji.


4) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu biologicznego – dla uczniów szkół gimnazjalnych: a) Wojciech Szukalski - przewodniczący komisji;

b) Anna Florczak-Grzegocka - członek komisji;

c) Bożena Ostrycharczyk - członek komisji;

d) Janusz Płowucha - członek komisji.


5) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu chemicznego – dla uczniów szkół gimnazjalnych: a) Wojciech Szukalski - przewodniczący komisji;

b) Mariusz Grzegocki - członek komisji;

c) Bożena Ostrycharczyk - członek komisji;

d) Janusz Płowucha - członek komisji.


6) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu polonistycznego – dla uczniów szkół gimnazjalnych: a) Wojciech Szukalski - przewodniczący komisji;

b) Teresa Szymczyna - członek komisji;

c) Ewa Wicher - członek komisji;

d) Małgorzata Knapa - członek komisji.


7) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu matematycznego – dla uczniów szkół gimnazjalnych: a) Wojciech Szukalski - przewodniczący komisji;

b) Jan Szymczyna - członek komisji;

c) Dorota Bednarska - członek komisji;

d) Magdalena Sobczak - członek komisji.


8) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu geograficznego – dla uczniów szkół gimnazjalnych: a) Wojciech Szukalski - przewodniczący komisji;

b) Wiktor Fudali - członek komisji;

c) Joanna Kubatek - członek komisji;

d) Beata Jaskula - członek komisji.


9) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu fizycznego – dla uczniów szkół gimnazjalnych: a) Wojciech Szukalski - przewodniczący komisji;

b) Mariusz Grzegocki - członek komisji;

c) Dorota Bednarska - członek komisji;

d) Janusz Płowucha - członek komisji.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.611.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-12-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia zawodów II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Biała.pdf