Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet 2012

Lp. Nazwa dokumentu Do pobrania
1.  Projekt uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2012 Projekt uchwały budżetowej
Uzasadnienie
Dochody-załącznik 1
Dochody-załącznik 2
Wydatki-załącznik 3
Wydatki-załącznik 4
Przychody, rozchody-załącznik 5
Alkohol-załącznik 6
Zadania zlecone-załącznik 7
Dotacje-załącznik 8
Fundusz sołecki-załącznik 9
Objaśnienia
2.  Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Projekt uchwały
Załącznik nr 1 (część 1)
Załącznik nr 1 (część 2)
Załącznik nr 2 (część A)
Załącznik nr 2 (część B)
Objaśnienia do WPF
3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2012 rok. Opinia RIO
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Biała na 2012 rok. Opinia RIO
5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały w sprawie wiloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027. Opinia RIO
6. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała.  Uchwała RIO
7. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Biała. Uchwała RIO
8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2012 r. Informacja
9. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartały 2012 r. Informacja
10. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2012 r.

Zarządzenie 050.310.2012

Informacja wraz z załącznikami

Informacja wykonania planu MGOK

11. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartały 2012 r. Informacja
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012 r. PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.418.pdf

PDFSprawozdanie-część opisowa.pdf

PDFTabela-nr-1-Informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-.pdf

PDFTabela-nr-2-nadwyzka-operacyjna.pdf

PDFZał.Nr-1-Wyk.dochody.pdf

PDFZał.Nr-2-Wyk.wydatki.pdf

PDFZał.Nr-3-stan-zaległości.pdf

PDFZał.Nr-4-Dochody-zlecone.pdf

PDFZał.Nr-5-Wydatki-zlecone.pdf

PDFZał.Nr-6-PrzychodyRozchody-budzetu.pdf

PDFZał.Nr-7- Fundusz sołecki wykonanie.pdf

PDFInformacja o stanie mienia za 2012 rok.pdf

PDFWykonanie planu Gminnego centrum Kultury za 2012 r..pdf

13. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za IV kwartały 2012 r. PDFINFORMACJA.pdf 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2013-04-11

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2011
  przez: Magdalena Kusber
 • opublikowano:
  15-11-2011 14:42
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  18-10-2013 12:00
  przez: Magdalena Kusber
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 3217
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl