Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  1. Uchwała Nr  II/14/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2006 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
    Uchwała Nr II-14-06.pdf
  2. Uchwała Nr  II/15/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku.
    Uchwała Nr II-15-06.pdf

informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 10.01.2007 r.