Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

 

 
 

UMORZENIA

L.p

Nazwisko i imię

Kwota

Przyczyna umorzenia

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

 

Wistuba Ryszard

Wróblewska Elżbieta

Augustyniak Jan

Krupa Maria

Okoń Franciszka

Wilczyńska Teresa

H.Kędzierska i A. Pohl

Aksman Bernard

Tyralla Adrian i Beata

Kułakowski Stanisław

Żurowska Renata

Mazur Krystyna

Cabała Łukasz

Jurkowska Irena

Jurkowski Roman

Bąk Zbigniew

Małaczyńska Agnieszka

C. Hartwig P.S.M.

Kombud” Spółka z o.o

Zakład Opieki Zdrowotnej

G.S „Samopomoc Chłopska”

 

1177,10

550,60

1079,00

752,00

564,00

1887,00

2325,00

664,00

1801,00

2530,00

721,60

848,00

17157,00

2599,00

952,00

680,00

868,20

5862,00

18391,20

9947,00

6379,00

 

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

 

 

 

 

Ulgi inwestycyjne

Ulgi wojskowe

Lp.

Nazwisko i imię

Lp.

Nazwisko i imię

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Wycisk Waldemar

Nosol Henryk i Adelajda

Augustyn Michał

Brehmer Krzysztof

Chrząszcz Roman

Stein Ginter i Barbara

Przibylla Paul

 

 

1.

 

Tokarz Urszula, Bulik Robert

 

 

Odroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku na raty

Zwolnienia i ulgi z tyt. zakupu gruntów

Lp.

Nazwisko i imię

Lp.

Nazwisko i imię

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 

 

 

Cabała Łukasz

Domaradzki Józef

Baniak Zbigniew i Ewa

Toschke Rafał

Wójcik Zofia

Miałczygrosz Janusz

Jurkowski Roman i Irena

Alter Roman

Kułakowski Stanisław

Hortsch Alojzy

Bąk Karol

Bąk Zbigniew

Wróblewska Elżbieta

Tutak Regina

Gnielka Piotr

Samojeden – Bulik Kornelia

Sołtysek Elżbieta

Zespół Opieki Zdrowotnej

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej

C.HARTWIG – KATOWICE SA

 

 

1.

2.

 

 

Hampel Roland

Solloch Alfred i Anna

 

Zwolnienia dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

1.

2.

 

Pela Małgorzata

Wieja Zygmunt

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Sławomir Szmulik
za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
data wytworzenia: 30.05.2007r.