Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyciąg z ogłoszeń o rokowaniach z dnia 14 luty 2018 r

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1490 )

 

BURMISTRZ BIAŁEJ

Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała


1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyskiej 31 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 8 obręb Biała - księga wieczysta – OP1P/00058461/6

Cena nieruchomości podlegająca rokowaniom 47 892,00 zł

Termin i miejsce rokowań : 20 marca 2018 roku (wtorek ) godz. 10 00 Urząd Miejski w Białej pokój nr 5

Wysokość wadium: 4 800,00 zł, wpłata wadium do dnia 16 marca 2018 roku

Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.


2. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna - księga wieczysta – OP1P/00024326/1

Cena nieruchomości podlegająca rokowaniom 77 091,00 zł

Termin i miejsce rokowań : 20marca 2018 roku (wtorek) godz. 11 00 Urząd Miejski w Białej pokój nr 5

Wysokość wadium: 7 710,00 zł, wpłata wadium do dnia 16 marca 2018 roku

Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.


3. Oznaczenie nieruchomości:

Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4,  o pow. użyt.55,76 m2 , składający się z 1 pomieszczenia handlowo-usługowego, 2 pomieszczeń zaplecza, łaźni, WC, umywalki i pomieszczenia komunikacji. Lokal wyposażony jest w instalacje: ee, wodociągową, kanalizacyjną oraz ogrzewanie centralne. Wraz z lokalem zostanie zbyty udział 1031/10000 części w działce 1093 m. 18 o pow. 0,0343 ha. –księga wieczysta OP1P/00029548/8.

Cena nieruchomości podlegająca rokowaniom 79 800,00 zł

Termin i miejsce rokowań : 20 marca 2018 roku (wtorek) godz. 12 00 Urząd Miejski w Białej pokój nr 5

Wysokość wadium: 7 980,00 zł, wpłata wadium do dnia 16 marca 2018 roku

Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.


4. Oznaczenie nieruchomości:

Działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w Radostyni, objęta KW  OP1P/00029717/4. W skład działki wchodzą użytki Bp-0,0558 ha oraz ŁIII-0,0800 ha. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radostynia. Działka posiada oznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M1- tereny zabudowy zagrodowej – kulturowe.

Cena nieruchomości podlegająca rokowaniom 40 034,00 zł

Termin i miejsce rokowań : 20 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 13 00 Urząd Miejski w Białej pokój nr 5

Wysokość wadium:4 050,00 zł, wpłata wadium do dnia 16 marca 2018 roku

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.


5. Oznaczenie nieruchomości:

Działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona w Wilkowie, objęta KW  OP1P/00005071/9. W skład działki wchodzą użytki RIIIa-0,0176 ha. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków. Działka posiada oznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M2- tereny zabudowy mieszkaniowej-wiejskiej.

Cena nieruchomości podlegająca rokowaniom 4 993,00 zł

Termin i miejsce rokowań : 20 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 14 00 Urząd Miejski w Białej pokój nr 5

Wysokość wadium: 500,00 zł, wpłata wadium do dnia 16 marca 2018 roku

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.


Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszeń o przetargach: tablica ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10 oraz internet- strona www.bip.biala.gmina.pl- zakładka

,,Gospodarka nieruchomościami, Rokowania”

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Białej

ul. Rynek 10 (pokój nr 5) tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu.