Przejdź do treści strony WCAG

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gminy Biała

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDFSIWZ na kredyt.pdf
 
Formularz oferty ODTzał. 1 Formularz ofertowy Wykonawcy.odt
 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia DOCzał. 2 JEDZ.doc
 
Harmonogram spłat kredytu DOCXzał.3 Harmonogram spłat kredytu.docx
 
Grupa kapitałowa ( ośw. składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z art.86 ust.5 ) ODTzał. 4 grupa kapitałowa.odt
 
Załączniki PDFzał. nr 5 Bilans z wykonania budżetu za 2016 r..pdf
PDFzał. nr 6 Rb-27S na 30.09.2017 r.-1.pdf
PDFzał. nr 7 Rb-N na 30.09.2017 r.-1.pdf
PDFzał. nr 8 Rb-Z na 30.09.2017 r..pdf
PDFzał. nr 9 Uchwała o zaciągnięciu kredytu.pdf
PDFzał. nr 10 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowej kwocie długu.pdf
PDFzał. nr 11 Uchwała WPF 2018-2028.pdf
PDFzał. nr 12 Informacja o zobowiązaniach na dzień 31-12-2017 r.pdf
PDFzał. nr 13 Rb-28S na 30.09.2017 r..pdf
PDFzał. nr 14 Rb-NDS na 30.09.2017 r..pdf
PDFzał. nr 15 Uchwała budżetowa na 2018 r..pdf
PDFzał.nr 16 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.pdf
PDFzał. nr 17 Uchwała RIO w sprawie wykonania budżetu za 2016 r..pdf
PDFzał. nr 18 zaświadczenie o wyborze Burmistrza.pdf
PDFzał.nr 19 Zaświadczenie o nadaniu NIP.pdf
PDFzał. nr 20 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf
 
Zmiana ogłoszenia 1 PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE.pdf
PDFZAPYTANIA.pdf
PDFPytania i odpowiedzi 1.pdf
PDFZałącznik nr 1 do pytań 1.pdf
PDFZałącznik nr 2 do pytań 1.pdf
PDFUmowa JST-Gmina Biała.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane).pdf
Zmiana ogłoszenia 2 PDFzmiana ogłoszenia 2.pdf.pdf
PDFodpowiedzi na zapytania wykonawców 2.pdf.pdf
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28.03.2018 r. PDFUchwała Rady Miejskiej w Białej z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (wysłane) PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (wysłane).pdf
Modyfikacja SIWZ PDFModyfikacja SIWZ.pdf
Zmiany w załącznikach

PDFzał. 3 Harmonogram spłat kredytu zmieniony.pdf
DOCXUmowa JST-Gmina Biała - zmieniona.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (opublikowane) PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 3(opublikowane).pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4  (wysłane) PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (wysłane).pdf
Modyfikacja SIWZ PDFModyfikacja SIWZ.pdf
Zmiany w załącznikach ODTzał. 1 Formularz ofertowy Wykonawcy.odt
DOCzał. 2 JEDZ.doc
ODTzał. 4 grupa kapitałowa.odt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (wysłane ponownie) błąd techniczny nie wpływający na przygotowanie i złożenie ofert przez Wykonawców PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (wysłane ponownie).pdf
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (opublikowane) błąd techniczny nie wpływający na przygotowanie i złożenie ofert przez Wykonawców PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (opublikowane).pdf
 
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 3 PDFodpowiedzi na zapytania wykonawców 3.pdf

Umowa JST Gmina Biała - zmieniona *błąd pisarski nie wpływający na przygotowanie i złożenie ofert przez Wykonawców

DOCXUmowa JST-Gmina Biała.docx
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf