Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania na część 2 z dnia 10.04.2018r.pdf


PDFUnieważnienie postępowania na część 2 z dnia 10.04.2018r.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert z dnia 14.03.2018.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFFormularz oferty.pdf
PDFzałącznik A.pdf
PDFzałącznik B.pdf
PDFzałącznik C.pdf
PDFzałącznik D.pdf
PDFzałącznik E.pdf
PDFzałącznik nr 1 do umowy - karta gwarancyjna częśćI.pdf
PDFzałącznik nr 1 do umowy - karta gwarancyjna Części II.pdf
PDFWzór umowy Część I.pdf
PDFWzor umowy Część II.pdf
ULICA OPOLSKA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przedmiary: PDFPR_dr.ath.pdf
PDFPR_enn.pdf
PDFPR_kd.ath.pdf
Dokumenty formalno-prawne: PDFPDOR - Strona tytułowa.pdf
PDFPDOR.pdf
PDFPlan orientacyjny.pdf
PDFInwentaryzacja oznakowania.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu.pdf

Projekt budowlany / wykonawczy

BRANŻA DROGOWA

PDFPW_Bioz_dr.pdf
PDFPW_dr.pdf
PDF1_Plan_orientacyjny.pdf
PDF2_PZT.pdf
PDF3_PS.pdf
PDF4_Geometria_drogi.pdf
PDF5_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
PDF6_Profil_podłużny_drogi.pdf
PDF7_Przekroje_charakterystyczne_1.pdf
PDF8_Przekroje_charakterystyczne_2.pdf
PDF9_Plansza_rozbiórek.pdf
PDF10_Zestawienie_elementów_projektowanych.pdf
PDF11_Rury osłonowe - kable techn.pdf

Projekt budowlany

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PDFPW_enn.pdf
PDF1_Plan_orientacyjny.pdf
PDF2_PZT.pdf
PDF3_PS.pdf
PDF4_Schemat.pdf

Projekt  wykonawczy

BRANŻA SANITARNA

PDFPW_Bioz_kd.pdf
PDFPW_kd.pdf
PDF1_Plan_orientacyjny.pdf
PDF2_PZT.pdf
PDF3_PS.pdf
PDF4_Profil_KD - Wi-D18.pdf
PDF5_Profil_KD - Wp1-Wp17.pdf
PDF6_Profil_KD - Wp18-Wp25.pdf
PDF7_Profil_KD - Wp26-Wp32.pdf
PDF8_Studnia_1000.pdf
PDF9_Schemat wpust uliczny.pdf
PDF10_Rury osłonowe - kable techn.pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PDFST_dr_Biała_Opolska.pdf
PDFST_enn_Biała_Opolska.pdf
PDFST_kd_Biała_Opolska.pdf
PROJEKT BUDOWLANY I: PDFI PZT_droga.pdf
PDFII PAB_droga.pdf
PDFPB_Bioz_droga.pdf
PDF1_Plan orientacyjny.pdf
PDF2_PZT_1.pdf
PDF3_PZT_2.pdf
PDF4_PS_1.pdf
PDF5_PS_2.pdf
PDF6_Geometria_drogi.pdf
PDF7_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
PDF8_Profil_podłużny_drogi.pdf
PDF9_Profil_KD - Wi - D18.pdf
PDF10_Profil_KD - Wp1 - Wp17.pdf
PDF11_Profil_KD - Wp18 - Wp25.pdf
PDF12_Profil_KD - Wp26 - Wp32.pdf
PDF13_Studnia_1000.pdf
PDF14_Schemat wpust uliczny.pdf
PDF15_Rury osłonowe - kable techn.pdf
PROJEKT BUDOWLANY II: PDFI PZT_parking, zagospodarowanie.pdf
PDFII PAB_parking, zagospodarowanie.pdf
PDFPB_Bioz_parking, zagospodarowanie.pdf
PDF1_Plan_orientacyjny.pdf
PDF2_PZT_1.pdf
PDF3_PZT_2.pdf
PDF4_PS_1.pdf
PDF5_PS_2.pdf
PDF6_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
PDF7_Schemat wpust uliczny.pdf
ULICA SZYNOWICE - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa:

PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFOpis techniczny drogowy.pdf
PDFOpis techniczny zagospodarowania terenu.pdf
PDFOrganizacja ruchu - opis.pdf
PDFDokumentacja projektowa.pdf
PDFZałącznik A.pdf
PDFZałącznik B.pdf
PDFZałącznik C.pdf
PDFZałącznik D.pdf
PDFZałącznik E.pdf
PDFZałącznik F.pdf
PDFZałącznik G.pdf
PDFZałącznik H.pdf
PDFZałącznik I.pdf
PDFZałącznik J.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna.pdf