Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2018

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012 - 2032”, Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała.

Nabór wniosków będzie trwał od 6 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w Sekretariacie, ul. Rynek 10, pok.13 komplet dokumentacji.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok. 1a oraz ze strony internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Biała otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Biała będzie jedna firma wybrana w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, objęte tym naborem, będą zakończone w terminie do 30 listopada 2018 r.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok.1a w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4388557.


DOCOświadczenie 2018.doc - wersja edytowalna
PDFOświadczenie 2018.pdf
DOCWniosek na usunięcie azbestu.doc - wersja edytowalna
PDFWniosek na usunięcie azbestu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  06-03-2018
  przez: Norbert Ofiera
 • opublikowano:
  06-03-2018 10:03
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  06-03-2018 10:20
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 1906
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl