Przejdź do treści strony WCAG

Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ PDFSIWZ - termomodernizacja.pdf
Formularz oferty PDFFormularz oferty.pdf
Wzór umowy PDFWzór umowy.pdf
Załącznik nr 1 do umowy karta gwarancyjna PDFZałącznik nr 1 do umowy - karta gwarancyjna.pdf
Załącznik nr 7 do umowy PDFZałącznik nr 7 do umowy - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf
Załącznik A oświad. dot. spełniania warunków PDFZałącznik A.pdf
Załącznik B Wykaz osób PDFZałącznik B.pdf
Załącznik C Wykaz robót bud. PDFZałącznik C.pdf
Załącznik D Wykaz materiałów PDFZałącznik D.pdf
Załącznik E Ośw. o grupie kapitałowej PDFZałącznik E.pdf
Przedmiary PDFBiała-Szkoła Przedmiar.pdf

Dokumentacja projektowa (część opisowa i rysunkowa)

PDFBIOZ.pdf
PDFOpis do inwentaryzacji.pdf
PDFOPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.pdf
PDFOPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFOŚWIADCZENIE.pdf
PDFPrzekładki_PB.pdf
PDFstrona tytułowa 1.pdf
PDFstrona tytułowa 2.pdf
PDFstrona tytułowa 3.pdf
PDFstrona tytułowa 4.pdf
PDFWykaz zawartości.pdf
PDFRYS. 1.pdf
PDFRYS. 2.pdf
PDFRYS. 3.pdf
PDFRYS. 4.pdf
PDFRYS. 5.pdf
PDFRYS. 6.pdf
PDFRYS. 7.pdf
PDFRYS. 8.pdf
PDFRYS. 9.pdf
PDFRYS. 10.pdf
PDFRYS. 11.pdf
PDFRYS. 12.pdf
PDFRYS. 13.pdf
PDFRYS. 14.pdf
PDFRYS. 15.pdf
PDFRYS. 16.pdf
PDFRYS. 17.pdf
PDFRYS. 18.pdf
PDFRYS. 19.pdf
PDFRYS. 20.pdf
PDFRYS. 21.pdf
PDFRYS. 22.pdf
PDFRYS. 23.pdf
PDFRYS. 24.pdf
PDFRYS. 25.pdf
PDFRYS. 26.pdf
PDFRYS. 27.pdf
PDFRYS. 28.pdf
PDFRYS. 29.pdf
PDFRYS. 30.pdf
PDFRYS. 31.pdf
PDFRYS. 32.pdf
PDFRYS. 33.pdf
PDFRYS. 34.pdf
PDFRYS. 35.pdf
PDFSTRWiOR - dokumentacja projektowa.pdf
PDFKolorystyka elewacji.pdf
PDFKolorystyka elewacji 1.pdf
PDFNa mapę.pdf
PDFPrzekrój A-A segment A.pdf
PDFPrzekrój B-B.pdf
PDFPrzekrój C-C segment C-D.pdf
PDFPrzekrój D-D.pdf
PDFPrzekrój E-E.pdf
PDFRzu I piętra segment C-D.pdf
PDFRzut andresoli segment A.pdf
PDFRzut dachu segment A.pdf
PDFRzut dachu segment B.pdf
PDFRzut dachu segment C-D.pdf
PDFRzut dachu segment F-G.pdf
PDFRzut dachu segment H.pdf
PDFRzut dachu segment I.pdf
PDFRzut dachu segmet E.pdf
PDFRzut I piętra sgment F-G.pdf
PDFRzut II piętra segment C-D.pdf
PDFRzut II piętra segment F-G.pdf
PDFRzut parteru segment A.pdf
PDFRzut parteru segment B.pdf
PDFRzut parteru segment C-D.pdf
PDFRzut parteru segment E.pdf
PDFRzut parteru segment F-G.pdf
PDFRzut parteru segment H.pdf
PDFRzut parteru segment I.pdf
PDFRzut piwnic segment C.pdf
PDFRzut piwnic segment C-D.pdf
PDFRzut piwnic segment E.pdf
PDFRzut piwnic segment F.pdf
PDFRzut sali segment I.pdf
PDFZestawienie stolarki zewnętrznej.pdf
PDFS1.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFS6.pdf
PDFS7.pdf
PDFS8.pdf
PDFS9.pdf
PDFS10.pdf
PDFS11.pdf
PDFS12.pdf
PDFS13.pdf
PDFS14.pdf
PDFS15.pdf
PDFS16.pdf
PDFS17.pdf

Specyfikacja oświetlenia PDFSpecyfikacja oświetlenia.pdf
Pytania i odpowiedzi PDFOdpowiedzi na pytania z dnia 20.03.2018.pdf
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf