Przejdź do treści strony WCAG

Kontrole - rok 2018

1. 

Kontrola realizacji inicjatywy lokalnej w 2017 r
przeprowadzona w dniach 26 i 28.02.2018 oraz 12.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Białej przez Komisję Rewizyjną działającą przy Radzie Miejskiej w Białej.

 

 

2. Kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Biała, tj. Burmistrza Białej oraz Radę Miejską w Białej

przeprowadzona w dniu 9 marca 2018 przez Kierownika Oddziału Organizacji, Kontroli i Skarg w Wydziale Prawnym i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

 

 

3. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Białej

przeprowadzona w dniu 5 kwietnia 2018 przez Archiwum Państwowe w Opolu

 

 

4. Kontrola realizacji projektu POWR.02.18.00-00-0026/16

przeprowadzona w dniach 9-13 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Białej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

5. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2018

przeprowadzona w dniach 21,28.06.2018 r. przez Państwową Inspekcję Pracy

 

 

6. Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

przeprowadzona w dniach 15 i 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Białej przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

 

 

7.

Kontrola płatnika składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
przeprowadzona w dniach 27.08.2018, 29.08.2018, 31.08.2018, 3.09.2018, 5.09.2018, 7.09.2018 przez Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  • ze względu na ochronę danych osobowych protokół wykluczono w całości z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej