Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.34.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przy realizacji projektu pt. „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla ...

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przy realizacji projektu „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej” wprowadzam Politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Zobowiązuję wszystkie osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych i pracujących w systemie informatycznym SL2014 do ścisłego przestrzegania Polityki, o której mowa w § 1. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.34.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przy realizacji projektu pt. „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektroni.pdf (101,87KB)