Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje projektu uchwały

w związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała, wszystkie organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Biała mogą wyrazić pisemną opinię oraz zgłosić uwagi i propozycje w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Pisemne opinie bądź uwagi należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą elektroniczną na adres e- mail: . w terminie wskazanym poniżej.

Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Konsultacje odbędą się w terminie: od 27.04.2018 do 14.05.2018 r.


PDFProjekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.pdf


PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.671.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne.pdf


 

 • Sprawozdanie Burmistrza Białej

  Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała

Metryczka
 • wytworzono:
  19-04-2018
  przez: Maria Dryszcz
 • opublikowano:
  19-04-2018 10:59
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  12-06-2018 10:34
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 1821
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl