Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektu uchwały

w związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała, wszystkie organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Biała mogą wyrazić pisemną opinię oraz zgłosić uwagi i propozycje w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Pisemne opinie bądź uwagi należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą elektroniczną na adres e- mail: . w terminie wskazanym poniżej.

Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Konsultacje odbędą się w terminie: od 27 kwietnia 2018 do 14 maja 2018 roku.


PDFProjekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.pdf (133,86KB)


PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.671.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne.pdf (105,06KB)