Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki

Do zakresu działania stanowiska ds. obsługi informatycznej należy w szczególności:

 1. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białej;
 2. prowadzenie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej;
 3. ścisła współpraca z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie pozyskiwania aktualnych informacji celem umieszczenia ich na stronie BIP oraz stronie internetowej;
 4. wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem i ochroną danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym tut. Urzędu;
 5. wdrażanie w Urzędzie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
 6. wdrażanie informatyzacji w pracy Urzędu;
 7. prowadzenie zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 8. instalacja i konfiguracja sprzętu , konserwacja oraz drobne naprawy;
 9. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowanego w Urzędzie;
 10. udzielenie pracownikom Urzędu pomocy w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz programów stosowanych na stanowiskach pracy;
 11. planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb;
 12. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem w Urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego zgodnie z przepisami ustaw:
 • ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawy o podpisie elektronicznym oraz przepisów wykonawczych do tychże ustaw.