Przejdź do treści strony WCAG

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Remont, modernizacja placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała

Zaproszenie do składania ofert PDFZaproszenie do składania ofert Rynek.pdf
Załącznik nr 1 Formularz oferty ODTZałącznik nr 1 - formularz oferty.odt
Dokumentacja techniczna i przedmiar robót:

www.bip.biala.pl

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1112039#
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf