Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze:

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.16.2020 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej.pdf.


Wersja archiwalna:

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.34.2019 Burmistrza Białej z dnia 13-12-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.24.2019 Burmistrza Białej z dnia 19-08-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.10.2019 Burmistrza Białej z dnia 07-02-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.4.2019 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.2.2019 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR 120.25.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR 120.11.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.27.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf,

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej.pdf.


Regulamin Organizacyjny określa:

  1. organizację wewnętrzną Urzędu,
  2. podział zadań i nadzoru pomiędzy kierownictwem Urzędu,
  3. zadania wspólne dla wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
  4. zakresy zadań referatów i samodzielnych stanowisk,
  5. organizację przyjmowania, załatwiania indywidualnych spraw obywateli,
  6. zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza,
  7. tryb wykonywania kontroli w Urzędzie,
  8. zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
  9. zasady podpisywania pism i decyzji.