Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

Regulamin Organizacyjny określa:

  1. organizację wewnętrzną Urzędu,
  2. podział zadań i nadzoru pomiędzy kierownictwem Urzędu,
  3. zadania wspólne dla wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
  4. zakresy zadań referatów i samodzielnych stanowisk,
  5. organizację przyjmowania, załatwiania indywidualnych spraw obywateli,
  6. zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza,
  7. tryb wykonywania kontroli w Urzędzie,
  8. zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
  9. zasady podpisywania pism i decyzji.

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.16.2020 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej.pdf (1,33MB)