Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Osiedla

W gminie Biała funkcjonuje jedno osiedle - Osiedle  w Białej. Osiedle to jest jednostką pomocniczą gminy, w której mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała.

Organami jednostki pomocniczej - Osiedla są:

  1. Ogólne Zebrania Mieszkańców – organy uchwałodawcze samorządu;
  2. Zarząd Osiedla – organ wykonawczy samorządu.

Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący.

Przewodniczącą Zarządu Osiedla  w Białej jest  Katarzyna Dragańczyk.

Zarząd Osiedla w Białej:

  1. Małgorzata Brylka,
  2. Franciszek Czerwiński,
  3. Grażyna Koszmaniuk - Krochta,
  4. Marek Klinke,
  5. Gabriela Prokopowicz,
  6. Adam Remisz.