Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Osiedla

JEDNOSTKI  POMOCNICZNICZE 

GMINY   BIAŁA - Osiedle

 

W gminie Biała funkcjonuje jedno osiedle - Osiedle  w Białej. Osiedle to jest jednostką pomocniczą gminy, w której mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała.

 

 

 

Organami jednostki  pomocniczej  -  Osiedla  są :

 

1) Ogólne Zebrania Mieszkańców – organy uchwałodawcze samorządu;

2) Zarząd Osiedla – organ wykonawczy samorządu.

Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący.

 

 Przewodniczącą Zarządu Osiedla  w Białej jest  Katarzyna Stroka.

 

Zarząd Osiedla  w Białej:

1) Małgorzata Brylka

2) Franciszek Czerwiński

3) Grażyna Koszmaniuk - Krochta

4) Marek Klinke

5) Gabriela Prokopowicz

6) Adam Remisz