Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Realizacja zadań w zakresie działalności pożytku publicznego

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Białej, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, tel.: 774388531, faks: 774387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań w zakresie działalności pożytku publicznego.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą (RODO Art. 6 ust. 1, lit. a).
4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych: osoby fizyczne upoważnione do przetwarzania danych osobowych odpowiednio przez administratora, współadministratorów lub przez podmioty przetwarzające, a także inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki i podmioty uprawnione na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa, umów, czy innych instrumentów prawnych.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jednak nie dłużej, niż do zakończenia działalności organizacji pożytku publicznego lub do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi podstawę prawną realizacji ww. celu przetwarzania.
6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy – i w zakresie, w jakim – jest to uregulowane obowiązującymi przepisami prawa.
7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Państwa danych osobowych:
a) nie jest wymogiem ustawowym,
b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania.
10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane.