Przejdź do treści strony WCAG

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010

INFORMACJA


 o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010.


    Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr OR.0151-540/09 z dnia 14 grudnia 2009r.   rozpatrzyła w dniu 6 stycznia 2010r.  oferty na zadania publiczne w zakresie:

  1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza
  2. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.


Na zadanie „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”  wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a, 48-010 Opole
Data wpływu – 18 grudnia 2009r.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie:  Gabinet Rehabilitacyjny w Białej ul. Prudnicka Nr 29, 48-210 Biała

    Oferta spełnia wymogi określone w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym  Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji  wyżej wymienionego zadania .

Kwota dofinansowania  zadania z budżetu gminy na rok 2010  wynosi 30.000 zł.

    Na zadanie „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”  wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul.Szpitalna 5a, 48-010 Opole.

Data wpływu oferty – 18 grudnia 2009r.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie: Stacja Opieki Caritas w Białej ul. Prudnicka Nr 29, 48-210 Biała.
Oferta spełnia wymagania zawarte w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji wyżej wymienionego zadania.

Kwota dofinansowania zadania z budżetu gminy na rok 2010 wynosi 35.000 zł. 
 


                                                                                                Zastępca Burmistrza
                                                                                                Maria  Tomala
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2010-02-03