Przejdź do treści strony WCAG

„Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Zmiana SIWZ PDFZmiana SIWZ.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDFSIWZ.pdf
Formularz ofertowy ODTzal-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy-wykonawcy.odt
ODSzal-nr-1-do-formularza-ofertowego.ods
Oświadczenia wykonawcy z art. 25a ust 1 ODTzal-nr-2-i-3-do-siwz-oswiadczenia-wykonawcow.odt
Wykaz tras i liczby przewożonych dzieci  ODTzal-nr-8-do-siwz-zsp-lacznik.odt
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ -zsp biała.pdf

Projekt umowy
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ODTzal-nr-7-do-siwz-projekt-umowy.odt
DOCXUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx
Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) DOCXzał. nr 10 do SIWZ zobowiązanie.docx
Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (składane po otwarciu ofert, w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z art. 86 ust.5) ODTzal-nr-9-do-siwz-informacja-grupa-kapitalowa.odt
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego
Wykaz usług ODTzal-nr-4-do-siwz-wykaz-zamowien-zrealizowanych.odt
Wykaz osób ODTzal-nr-5-do-siwz-wykaz-osob.odt
Wykaz pojazdów ODTzal-nr-6-do-siwz-wykaz-pojazdow.odt